Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-02-14

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-02-14 - 2020-02-20

PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO

10:00 - MIRBUD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Skierniewice. W sprawie powołania członków RN, zmian w statucie .

11:00 - HERKULES - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki

11:00 - POLICE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie (0)

Police. W sprawie zgody na udzielenie spółce "Grupa Azoty Polyolefins" SA długoterminowych pożyczek

11:00 - PULAWY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Puławy. W sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów kandydatów na członków RN.

12:00 - GRUPAAZOTY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Tarnów. W sprawie zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins SA, zgód na udzielenie długoterminowych pożyczek

CZWARTEK, 20 LUTEGO

09:00 - ATLANTIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki

10:00 - IFCAPITAL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki

10:00 - SKYLINE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmian w statucie i w radzie nadzorczej

11:00 - FON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki

12:00 - IFSA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki

12:00 - VRG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie zmian radzie nadzorczej

(PAP)