NTT SYSTEM SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NTT SYSTEM SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2020 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz