ARTIFEX MUNDI SA (7/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lutego 2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Tomasza Grudzińskiego, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o zakupie przez Tomasza Grudzińskiego w dniach 13 oraz 14 lutego 2020 roku 4.000 akcji na okaziciela Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji GPW (XWAR).

Pan Tomasz Grudziński pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz