ORZEŁ BIAŁY SA (4/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 4/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do zwołanego na dzień 24 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu przekazuje życiorysy i oświadczenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., a także ich zgody na kandydowanie, otrzymane od akcjonariusza Spółki tj. ZAP Sznajder Batterien S.A.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz