VIGO SYSTEM SA (3/2020) Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd VIGO System S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 otrzymał od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji wstępne zamówienie na łączną kwotę 5 400 000,00 EUR (tj. 22 980 780,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 13 lutego 2020 r.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektorów podczerwieni od czerwca 2020 r. do listopada 2021 r.

Zamówienie ma charakter wstępny i zawiera prośbę o rozpoczęcie przygotowań do produkcji, a także zobowiązanie do pokrycia kosztów przygotowań do kwoty 600.000 EUR w przypadku braku ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia, w tym jego ostatecznej wartości oraz terminów dostaw, powinno nastąpić w terminie do 30 marca 2020 r. i jest uzależnione od doprecyzowania specyfikacji technicznej zamówienia.

Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz