ENEA SA (5/2020) Zawieszenie prac w ramach projektu Ostrołęka C

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2020

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, iż 14 lutego 2020 roku Emitent powziął informację o:

przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ("Spółka") realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW ("Projekt") generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 roku ("Kontrakt") polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku,

przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku ("Kontrakt kolejowy") polecenia zawieszenia realizacji Kontraktu kolejowego z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 roku Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Emitentem a Energą S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz