PLAYWAY SA (3/2020) Zawiązanie PWay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Spółka wraz z innymi podmiotami zawiązały spółkę pod firmą PWay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("PWay").

Kapitał zakładowy PWay wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

a. Spółka - 97 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.850,00 zł za wkład pieniężny w wysokości 4.850,00 zł,

b. Pozostali wspólnicy - dwóch wspólników po jednym udziale o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, a trzeci wspólnik objął jeden udział i pokrył go wkładem pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł

Udział poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym PWay będzie przedstawiał się następująco:

a. Spółka - 97 %,

b. Pozostali wspólnicy - 3%.

Przedmiot działalności PWay będzie koncentrował się wokół platformy pozyskiwania pomysłów na gry komputerowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz