PHN rozmawia ws. akwizycji; w krótkim terminie mogą być problemy z przychodami z najmu (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - Polski Holding Nieruchomości ocenia, że - w związku z pandemią koronawirusa - w krótkim terminie mogą pojawić się problemy w zakresie przychodów z najmu od części najemców - poinformował w środę prezes spółki Marcin Mazurek. Grupa rozmawia w sprawie nabycia kolejnych aktywów, nie wyklucza transakcji zakupu gruntu jeszcze w I poł. 2020 r.

"W krótkim terminie możemy spodziewać się problemów w kwestii przychodów z najmu od tego segmentu klientów, który jest najbardziej dotknięty pandemią, czyli gastronomii, klubów fitness, prywatnych przedszkoli. To w krótkim terminie są największe ryzyka" - powiedział prezes PHN podczas środowej wideokonferencji.

Zarząd poinformował jednocześnie, że jest to "mało istotna" grupa najemców.

"Zdecydowana większość naszych najemców to najemcy z innych segmentów" - powiedział prezes Mazurek.

"Analizy dopiero trwają. Na tym etapie nie wyciągamy jeszcze żadnych wniosków jeśli chodzi o możliwości płatnicze tych podmiotów" - dodał wiceprezes ds. finansowych Jacek Gdański.

Prezes ocenił, że ewentualny kryzys gospodarczy może wpłynąć na stawki najmu.

"Patrząc ekspercko na doświadczenia historyczne, szczególnie z kryzysu w 2008 roku, można spodziewać się wpływu ewentualnego kryzysu na zmianę sytuacji rynkowej, w tym również na zmianę wysokości czynszów" - dodał.

Poinformował, że grupa prowadzi normalną działalność operacyjną i leasingową.

"Oczywiście ona jest prowadzona w taki sposób, w jaki obecnie można ją prowadzić - ograniczyliśmy liczbę spotkań do niezbędnego minimum, komunikujemy się z potencjalnymi najemcami zdalnie" - powiedział prezes.

Mazurek wskazał też, że prace na budowach przebiegają obecnie zgodnie z planem.

"Na dzisiaj nie widzimy opóźnień w dostawach materiałów. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że przedłużający się okres pandemii może wpłynąć na zakłócenia łańcucha dostaw, ale na dziś budowy pracują i nie ma na nich opóźnień" - powiedział prezes.

Portfel PHN obejmuje obecnie 152 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 2,9 mld zł. Grupa odnotowała w 2019 roku 209,1 mln zł przychodów operacyjnych wobec 169 mln zł rok wcześniej. Przychody z najmu wzrosły w tym okresie do 171,9 mln zł ze 160 mln zł w 2018 roku.

Zarząd poinformował w środę, że prowadzi negocjacje w sprawie nabycia kolejnych aktywów, nie wyklucza transakcji zakupu gruntu jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, choć - z uwagi na pandemię koronawirusa - ciężko jest deklarować jej termin.

"Jeśli mielibyśmy mówić o poważnych akwizycjach, czyli pracujących aktywów biurowych czy gruntowych, to takie projekty zazwyczaj zajmują więcej niż kilka tygodni. Z racji tego, że jesteśmy w połowie półrocza, a aktywność gospodarcza - w związku z pandemią - jest utrudniona, ciężko jest zadeklarować realizację transakcji jeszcze w tym półroczu, choć jest to możliwe" - powiedział prezes Marcin Mazurek.

"Prowadzimy negocjacje w ramach nabycia kilku aktywów pracujących i jednego aktywa gruntowego, co do którego - jeśli pandemia nam nie przeszkodzi - mamy szanse dokonania transakcji jeszcze w pierwszym półroczu. To będzie nabycie aktywa o charakterze gruntowym w dużym mieście poza Warszawą" - dodał wiceprezes Jacek Gdański.

Prezes poinformował, że PHN stale przygląda się ofertom na rynku.

"Nie chciałbym składać żadnych konkretnych deklaracji, ale na dziś nie wykluczamy akwizycji w tym roku" - powiedział prezes Mazurek.

Wiceprezes Gdański poinformował, że ubiegłoroczne akwizycje, czyli przejęcie spółki Chemobudowa-Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki, są już całkowicie rozliczone.

"Te spółki są stopniowo włączane w obiegi biznesowe grupy, są to podmioty rentowne, w tej chwili intensywnie pracujemy nad synergiami" - powiedział Gdański.

PHN opublikował w środę roczny raport finansowy. Zysk netto grupy przypadający na akcjonariuszy j.d. wzrósł w 2019 roku do 67,6 mln zł z 47,7 mln zł w roku 2018.

Prezes Mazurek poinformował w środę, że Polski Holding Nieruchomości zamierza dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Decyzja ws. dywidendy będzie zależeć m. in. od sytuacji finansowej grupy i planów inwestycyjnych.

"Od pięciu lat PHN konsekwentnie wypłaca dywidendę. Przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej podziału zysku za ubiegły rok, zarząd będzie kierował się aktualną sytuacją finansową i planowanymi przepływami pieniężnymi grupy, w szczególności planami inwestycyjnymi i możliwościami pozyskania finansowania na ich realizację" - powiedział prezes podczas środowej wideokonferencji.

"Jeśli chodzi o nasze plany dywidendowe to, zgodnie ze strategią, zamierzamy dzielić się zyskami z akcjonariuszami" - dodał.

W 2019 roku PHN wypłacił w formie dywidendy łącznie 19,2 mln zł, co dało 0,41 zł na akcję. (PAP Biznes)

sar/ asa/