Działania polskich władz i NBP złagodzą wpływ epidemii na banki - Moody's

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - Działania polskich władz i banku centralnego złagodzą wpływ epidemii koronawirusa na sektor bankowy - oceniają analitycy agencji ratingowej Moody's.

Agencja ocenia, że obniżenie stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych przez NBP, obniży marżę odsetkową i tym samym zyski banków, jednak w połączeniu z działaniami rządowymi, obniżka będzie wspierać dostępność długu i jego spłatę oraz ograniczy koszty kredytu, spowalniając pogorszenie jakości aktywów.

Autorzy raportu uważają ponadto, że wzrost oprocentowania rezerwy obowiązkowej banków wynagrodzi bankom niższy nominalny poziom samej rezerwy. Z kolei - jak oceniają analitycy - zmniejszenie rezerw zapewni bankom więcej elastyczności w zarządzaniu płynnością i pomoże złagodzić presję płynnościową związaną z wydłużeniem okresów spłaty zobowiązań, co instytucje oferują obecnie klientom.

W raporcie dodano, że wsparciem płynności banków jest również program skupu obligacji przez NBP oraz kredyt dyskontowy podobny do ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących EBC (TLTRO).

Zdaniem Moody's, wydłużenie przez NBP terminu uzyskania przez banki wymogów kapitałowych MREL (do 2024 r. z 2020 roku wcześniej) zmniejszy presję na instytucje, które mogłyby być zmuszone do zwiększania zadłużenia w trudnym otoczeniu rynkowym po wyższym koszcie. Agencja szacuje, że oceniane przez nią polskie banki będą musiały pozyskać ok. 12 mld euro długu, by spełnić kryteria regulacji MREL.

Autorzy raportu ocenili, że redukcja systemowego buforu ryzyka zwiększy możliwości kredytowe sektora bankowego, ale sprawi również, że w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat zwiększy się ryzyko prawne banków wynikające z ekspozycji na kredyty walutowe.

"Zwiększenie dywidend po redukcji systemowego bufora ryzyka ocenilibyśmy negatywnie" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

kuc/ asa/