Wyniki 11 bit studios w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki 11 bit studios w czwartym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

dane w mln zł

<TAB>

4Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr

Przychody 21,8 20,4 6,7% -3,6% 16,6% 71,2 -13,3%

EBITDA 12,5 8,0 56,2% -6,4% 103,5% 30,3 -41,1%

EBIT 10,6 6,2 70,7% -9,3% 131,7% 23,9 -49,1%

zysk netto j.d. 11,7 7,1 64,0% 29,9% 223,8% 21,7 -42,1%

marża EBITDA 57,2% 39,0% 18,11 -1,69 24,41 42,54% -20,03

marża EBIT 48,7% 30,4% 18,24 -3,08 24,19 33,52% -23,57

marża netto 53,6% 34,9% 18,79 13,83 34,33 30,48% -15,12

</TAB>

*** Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.

(PAP Biznes)

kuc/