KREDYT INKASO SA (4/2020) Rezygnacja osoby zarządzającej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2020

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 25 marca 2020 r. w godzinach wieczornych Pan Bastian Ringhardt pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Członka Zarządu.

Pan Bastian Ringhardt nie wskazywał powodów rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz