EUROCASH SA (6/2020) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Pedro Martinho, Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz