MBANK SA (13/2020) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy przez banki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2020

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") pismo z dnia 26 marca 2020 roku, w którym KNF przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wypłaty przez banki dywidendy.

Mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki, niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. KNF oczekuje też niepodejmowania działań, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz