GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (25/2020) Zmiana terminu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 8 kwietnia 2020 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 8 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz