POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2020) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Raport nr 14/2020 - Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 26 marca 2020 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") pismo dotyczące wypłaty przez banki dywidendy.

W piśmie tym KNF wskazuje, że mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki - niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz