REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy na ZWZ - lista powyżej 5%.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz