BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2020) Pismo Komisji Nadzoru

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2020) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2020

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") pismo z dnia 26 marca 2020 r., w którym KNF wskazała, iż:

1. mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki - niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku;

2. KNF oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z KNF, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz