PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2020)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2020) Aktualizacja informacji nt. obligacji wyemitowanych przez Emitenta

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z 8 października 2019 roku w sprawie zawarcia umowy o emisję obligacji z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" [PPL] Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 26 marca 2020 roku nastąpił termin płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, przy czym mając na uwadze ograniczenia w działalności Emitenta, wynikające z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 oraz związaną z tym bieżącą sytuację operacyjną oraz bieżące oczekiwania odnośnie przyszłych przepływów operacyjnych, Spółka nie uregulowała powyższych należności. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji, o których mowa w przywołanym raporcie bieżącym, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji.

Na moment sporządzenia niniejszego komunikatu Emitent oczekuje na stanowisko PPL odnośnie powyższej kwestii.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz