INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (5/2020) Cofnięcie licencji na obrót

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (5/2020) Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2020

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, numer rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 26.03.2020 r. Spółka pozyskała informację o cofnięciu licencji (FRK000676 oraz FVR000775) na świadczenie usług obrotu kryptowalutami w stosunku do walut uznanych za legalne środki płatnicze z powodu braku podjęcia działalności w tym obszarze.

Emitent o uzyskaniu licencji informował raportem bieżącym nr 9/2019 w dniu 18.03.2019 roku.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE with its registered office in Tallinn, registration number: 14618005, hereby informs that on 26/03/2020 the Company received information on the withdrawal of the licenses (FRK000676 and FVR000775) for the provision of cryptocurrency trading services in relation to currencies considered legal means payment due to the lack of activity in this area.

The issuer informed about obtaining the license in current report No. 9/2019 on 18/03/2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz