WORK SERVICE SA (14/2020) Złożenie przez Inwestora wniosków do

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

WORK SERVICE SA (14/2020) Złożenie przez Inwestora wniosków do organów antymonopolowych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 oraz 12/2020/K, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu w dniu 25 marca 2020 r. przez Gi INTERNATIONAL S.R.L., której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA ("Inwestor"), trzech wniosków do właściwych organów antymonopolowych, tj. organów antymonopolowych w Polsce, Czechach oraz Niemczech, w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, Inwestor jest w trakcie przygotowywania pozostałych wniosków do właściwych organów antymonopolowych, które zostaną złożone w terminie późniejszym.

Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:

Iwona Szmitkowska - Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk - Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz