EVEREST INVESTMENTS SA (40/2020) Podpisanie Aneksu do umowy z dnia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EVEREST INVESTMENTS SA (40/2020) Podpisanie Aneksu do umowy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nabycia 100% udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu umowy nabycia 100% udziałów w spółce Nexity sp. z o.o.) informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. zawarł z Panem Dawidem Kmiecikiem, tj. osobą fizyczną będącą jedynym wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu Aneks do tej umowy. Mocą Aneksu, zmieniony został zapis dotyczący zapłaty ceny zakupu za nabyte 100% akcji Nexity sp. z o.o. z pierwotnie wskazanego terminu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy na wskazujący, iż zapłata nastąpi w terminie 1-go dnia roboczego od podjęcia przez Spółkę uchwały o emisji akcji, jednak nie później niż w terminie 12-tu tygodni od zawarcia niniejszej umowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz