Skrót wiadomości - czwartek 21 maja

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 25,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Spadek produkcji przemysłowej odnotowano w 30 spośród 34 działów. Respondenci jako przyczyny spadków produkcji w kwietniu wskazywali m.in. spadek zamówień i postojowe.

W maju produkcja przemysłowa może zanotować nawet 15-proc. spadek - oceniło Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do danych o produkcji za kwiecień.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu spadły rdr o 1,3 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3 proc. - podał GUS.

Wejście NBP na rynek akcji to bardzo realny scenariusz - powiedział w opublikowanej w czwartek rozmowie z Radiem Wnet członek RPP Eryk Łon.

Sposób przywracania tradycyjnej polityki pieniężnej, po wcześniejszym uruchomieniu niestandardowych działań, będzie testem faktycznej niezależności polskiego banku centralnego - powiedział w wywiadzie dla Polish Brief, opublikowanym we wtorek w nocy, członek RPP Kamil Zubelewicz.

Przejmowanie przez PFR udziałów w dużych firmach będzie oparte o restrykcyjne warunki, w tym wskazany będzie horyzont wyjścia z inwestycji - powiedział w trakcie czwartkowej wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys.

Bank Centralny Turcji (CTB) obniżył benchmarkową stopę repo o 50 pb do 8,25 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 39,5 pkt. wobec 33,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 30,5 pkt. wobec 13,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 28,7 pkt. wobec 12,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 31,4 pkt. wobec 16,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 36,8 pkt. wobec 34,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 40,3 pkt. wobec 31,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 2,438 mln do 38,59 mln - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 2,4 mln.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w maju spadł do -43,1 pkt z -56,6 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 36,9 pkt. wobec 26,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 39,8 pkt. wobec 36,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu wyniosła 4,33 mln w ujęciu rocznym vs. oczekiwane 4,22 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w maju spadł o 4,4 proc. - podała Conference Board.

BUDŻET, DŁUG

W piątek PFR chce wyemitować obligacje za kilkanaście mld zł, ale raczej za mniej niż 18,5 mld zł - poinformował w czwartek w trakcie wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys.

BGK sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8,95 mld zł, emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podał bank w komunikacie.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec kwietnia 2020 roku 7.144 mln euro wobec 10.989 mln euro na koniec marca - wynika z danych NBP.

Nadwyżka w FUS na koniec I kwartału 2020 roku wyniosła 5.56 mld zł - poinformował ZUS. Na początku roku nadwyżka w FUS wynosiła 4,2 mld zł.

GIEŁDA

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 7 pkt. proc. do 48 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 3,1 pkt. proc. do 30,1 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Główne warszawskie indeksy zanotowały niewielkie zmiany na zamknięciu czwartkowych notowań na GPW. Większość dużych spółek zniżkowała, przy czym najmocniej spadł kurs Play.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 1.637,84 pkt., WIG zniżkował o 0,48 proc. do 46.073,39 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,46 proc. do 3.268,99 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,34 proc. do 12.173,4 pkt.

SPÓŁKI

PGNiG szacuje skonsolidowany zysk netto w I kw. na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 511 mln zł.

Grupa LPP zakłada na rok obrotowy 2020/21 spadek przychodów nie większy niż 30 proc. rdr i marżę brutto w przedziale 47-49 proc. - podała spółka w prezentacji wynikowej. Wśród celów na ten rok spółka wymienia także zachowanie płynności finansowej. LPP podała, że w 2020/21 roku chce osiągnąć ponad 2 mld zł przychodów z e-commerce wobec 1,17 mld zł w 2019/20 r. Grupa przewiduje wzrost powierzchni o 8 proc. (większość zrealizowana w I półroczu 2020/21) i przeniesienie części otwarć na 2021/22 (w tym wejścia do Macedonii Północnej).

Grupa LPP ma 43 proc. spadku sprzedaży po trzech tygodniach maja - podała spółka w prezentacji. Spadek w sieci sklepów stacjonarnych wynosi w maju 84 proc., a w kanale e-commerce wzrost sprzedaży wynosi 381 proc.

LPP przewiduje, że negocjacje w sprawie zmiany warunków umów najmu w centrach handlowych mogą potrwać jeszcze miesiąc, dwa - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Kenbourne i Tollerton w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Play sprzedali łącznie 25 mln akcji, a cena akcji w ofercie wyniosła 28 zł - poinformowała w czwartek spółka.

Fabryki Mebli Forte miały w pierwszym kwartale 2020 roku 4,4 mln zł straty netto wobec 12,52 mln zł zysku netto przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 180,7 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest o 15 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 156,8 mln zł (przedział od 123,6 do 213,3 mln zł).

Grupa Azoty spodziewa się, że w 2020 roku wolumen sprzedaży w segmencie nawozów będzie podobny jak w 2019 roku - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński. Dodał, że tradycyjnie już w maju i czerwcu spodziewa się najniższych cen nawozów w całym roku.

Grupa Azoty widzi oznaki osłabienia popytu w drugim kwartale w segmencie tworzyw sztucznych i produktów chemicznych - poinformował wiceprezes spółki Paweł Łapiński. Dodał, że powrót do normy w tych segmentach uzależniony jest od rozwoju pandemii koronawirusa.

Grupa PKP Cargo zgodnie z szacunkami miała 114,4 mln zł straty netto w pierwszym kwartale 2020 roku wobec 53,1 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Inwestycje spadły o 23,3 proc. do 216,5 mln zł.

Celem zarządu PKP Cargo jest, aby inwestycje grupy w 2020 roku wyniosły 0,8x EBITDA - poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 83,1 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. W związku z COVID-19 Idea Bank rozpoznał dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

Idea Bank ocenia, że dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów ma zdolność pełnej absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. W wyniku przeprowadzonej transformacji Idea Bank będzie bankiem niszowym, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i małych firm - poinformował prezes banku Jerzy Pruski.

Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w I kwartale 2020 roku 211,9 mln zł wobec 402,8 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk EBITDA wyniósł 50,5 mln zł wobec 728,8 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Torpolu rekomenduje by z zysku osiągniętego w 2019 roku na dywidendę trafiło 20,67 mln zł, co daje 0,9 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Sescom spodziewa się, że przychody grupy w maju powinny być lepsze niż spodziewane i zakładane przez spółkę w scenariuszu kryzysowym - powiedział PAP Biznes prezes Sławomir Halbryt. Grupa pracuje obecnie nad nową strategią rozwoju, którą planuje przedstawić do końca września.

Rada Nadzorcza Rafako odwołała Pawła Jarczewskiego z funkcji prezesa spółki. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono wiceprezes Agnieszce Wasilewskiej-Semail - poinformowała spółka w komunikacie.

Fitch obniżył długoterminowe ratingi Tauronu w walucie krajowej i zagranicznej do "BBB-" z "BBB". Perspektywa ratingów jest stabilna - podała agencja w komunikacie prasowym.

Wielton rozważa weryfikację strategii na lata 2017-2020 pod kątem celów i czasu realizacji - poinformował prezes spółki Mariusz Golec w wywiadzie dla PAP Biznes. Dodał, że utrzymanie w 2020 roku przychodów grupy na ubiegłorocznym poziomie 2,34 mld zł może być trudne do osiągnięcia.

AB chce nadal finansować się poprzez emisje obligacji, ale decyzję o rolowaniu zapadających w lipcu papierów o wartości 70 mln zł uzależnia od warunków rynkowych - poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan. Spółka odnotowała w kwietniu wyższy popyt na sprzęt komputerowy w związku z przechodzeniem na pracę i naukę zdalną.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o skupie do 14,6 proc. akcji własnych za maksymalnie 346,5 mln zł - podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia, które odbyło się w czwartek. Walne zgromadzenie zgodziło się również na pozyskanie finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł.

Zarząd NTT System rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję za 2019 rok, co oznacza łącznie 948,5 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Scope Fluidics przesuwa terminy realizacji najbliższych etapów w projektach PCR|ONE i BacterOMIC. Prace związane z rejestracją i certyfikacją w projekcie PCR|ONE mogą wydłużyć się do 30 września, a zakończenie serii testów prewalidacyjnych w projekcie BacterOMIC może zostać ukończone do końca III kwartału - podała spółka w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Lubawy w I kw. wzrósł o 12,3 mln zł wobec 3,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Do końca tygodnia kurs EUR/PLN pozostanie w okolicy dolnego ograniczenia swojego stałego przedziału wahań, przy czym nie powinien zejść poniżej 4,52 - oceniają ekonomiści. Rentowności krajowych SPW mogą jeszcze wzrosnąć na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5365 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1000 USD i 118,42 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw nie przestają rosnąć - surowiec drożeje już 6. sesję. To najdłuższa taka seria wzrostu cen ropy od lutego 2019 r. - informują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 33,93 USD, po zwyżce ceny o 1,31 proc.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie drożeje. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME zyskuje 0,2 proc. wobec 5.442,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy. Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,10 proc. do 2,4625 USD za funt.

Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po trzech miesiącach 2020 r. pozostało na poziomie z I kwartału 2019 roku i wyniosło 7.493 tys. m sześc. - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

OPINIE, PROGNOZY

Giełdowe banki zawiązały w I kwartale 2020 roku około 1 mld zł rezerw związanych z COVID-19. Analitycy spodziewają się, że banki będą zawiązywały kolejne takie rezerwy, a najwięcej ich może być w III kwartale, kiedy zakończą się wakacje kredytowe klientów banków.

Wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale są powyżej oczekiwań, ale martwi wzrost długu netto - oceniają analitycy. Wskazują, że rosnące zadłużenie w połączeniu z wyzwaniami, które stoją przed spółką w drugim i trzecim kwartale, mogą spowodować, że reakcja rynku na wyniki może nie być pozytywna.

Załamanie w przemyśle w kwietniu zwiastuje falę rewizji w dół dla prognoz PKB Polski w 2020 r. - uważają ekonomiści. Ich zdaniem, znaczący spadek aktywności będzie miał silnie negatywne przełożenie na inwestycje firm. Znacząco gorsze od oczekiwań odczyty mogą zwiastować też obniżkę stóp procentowych w Polsce już na majowym posiedzeniu.

Kwiecień był miesiącem z najgorszym wynikiem zużycia paliw - ocenia Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Patrzymy z pewną nadzieją, że nie będzie suszy, jakiej się spodziewaliśmy; sytuacja się chwilowo poprawiła - mówił w czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach, która od połowy marca nie produkuje samochodów z powodu pandemii koronawirusa, w czwartek przedłużyła okres zawieszenia produkcji o kolejny tydzień, do 31 maja.

W porównaniu do kwietnia w firmach poprawiła się płynność, ale nadal wysoki jest odsetek przedsiębiorstw (42 proc.), które źle oceniają swoją sytuację - wynika z badania przeprowadzonego przez Pracodawców RP. Najczęściej wskazywaną przyczyną problemów jest spadek popytu i zatory płatnicze.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w 20. tygodniu tego roku spadło w Polsce o 9,3 proc. rdr - podał Polski Fundusz Rozwoju. W 19 tygodniu spadek wynosił 10 proc.

Brytyjskie tanie linie lotnicze Easyjet poinformowały w czwartek, że 15 czerwca uruchomią część połączeń w Wielkiej Brytanii i Francji, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, w tym obowiązku noszenia masek przez załogę i pasażerów.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Wybory prezydenckie planujemy na 28 czerwca; późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Według majowego sondażu Kantar 39 proc. Polaków oddałoby głos w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę, 18 proc. na nowego kandydata PO Rafała Trzaskowskiego, 15 proc. na Szymona Hołownię, 8 proc. na Krzysztofa Bosaka, a 3 proc. wybrałoby Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W Polsce w czwartek stwierdzono łącznie 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 10 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 20.143 zachorowań i 972 zgony.

Wyzdrowiało już 8.452 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2.330 chorych, a kwarantanną objęto 77.461 osób.

W czwartek, po raz pierwszy od kilkunastu dni, nie odnotowano znaczącego przyrostu potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród górników - wynika z danych spółek węglowych. Dotąd potwierdzono w sumie 3093 zachorowania, wobec 3058 raportowanych dobę wcześniej.

Wszystkie przypadki pedofilii muszą być bezwzględnie ścigane, bez względu na to, kto ich się dopuszcza; rząd jest zdeterminowany, żeby tak działać - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że przynajmniej część z osób, które będą tworzyły komisję ds. pedofilii zostanie powołana w najbliższym czasie.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Elżbietę Malicką do państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 - poinformował w czwartek PAP rzecznik rządu Piotr Mller.

Jestem prezydentem m.st. Warszawy; to jest całkowicie naturalne, że wszystkim swoim współpracownikom musiałem wyjaśnić obecną sytuację i motywacje - podkreślił kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski pytany o mail do urzędników, w związku z którym jeden z radnych PiS zarzucił mu agitację. Treść wiadomości prezydenta Warszawy do urzędników opublikował w środę na swoim Twitterze radny województwa mazowieckiego Wojciech Zabłocki (PiS). Trzaskowski zaznaczył w niej m.in., że idzie się bić o demokrację i samorządy.

Jeżeli jest jakaś odpowiedzialność personalna osób, które do sytuacji stadniny koni w Janowie Podlaskim się przyczyniły - będą wyciągane konsekwencje - zapowiedział w czwartek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Wprowadzono szereg rozwiązań, które mają ułatwić rolnikom zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy - podkreślał w czwartek minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski. Szefowa MRPiPS Marlena Maląg mówiła, że urzędy pracy będą wspierać rolników w zatrudnianiu w gospodarstwach.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 5 mln, przy czym Ameryka Łacińska wyprzedziła pod względem liczby nowych zachorowań USA i Europę - wynika z podsumowania przygotowanego przez agencję Reuters. Ponad 326 tys. osób zmarło.

W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 745 przypadków zakażenia koronawirusem - podał w czwartek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 176 752. Zmarło kolejnych 57 osób, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8147.

83 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w czwartek francuskie ministerstwo zdrowia. To spadek w porównaniu z poprzednim bilansem, który mówił o 110 nowych przypadkach śmiertelnych.

O 338 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36 042, a liczba zakażeń przekroczyła ćwierć miliona - podało w czwartek po południu ministerstwo zdrowia.

156 osób zmarło minionej doby na Covid-19 we Włoszech. Tym samym bilans wzrósł do 32486 - podała Obrona Cywilna w czwartek, na początku czwartego miesiąca epidemii koronawirusa w kraju.

Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, poparł w środę decyzję rządu Pedra Sancheza o wydłużeniu stanu zagrożenia epidemicznego do 7 czerwca. Do tego czasu władze państwowe będą stopniowo likwidować obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa.

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby zmarło 48 osób chorych na Covid-19. Statystyki z ostatnich 24 godzin nie uwzględniają jednak danych z Katalonii, jednego z najbardziej dotkniętych epidemią regionów kraju - poinformował w czwartek resort zdrowia.

Niewielki wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Belgii - wynika z czwartkowego sprawozdania krajowego centrum kryzysowego. W ciągu minionych 24 godzin odnotowano 252 przypadki infekcji; dzień wcześniej było ich 192.

Serbia ogłosiła w czwartek ponowne otwarcie granic, zamkniętych od 15 marca z powodu pandemii koronawirusa; Belgrad od początku maja znosi sukcesywnie ograniczenia społeczne i gospodarcze. Ograniczenia luzuje też serbska część Bośni i Hercegowiny.

Granica między Cyprem a Cyprem Północnym zostanie częściowo otwarta 8 czerwca - podano w czwartek w komunikacie. Decyzja ta zapadła podczas rozmowy telefonicznej prezydentów Republiki Cypryjskiej (RC) Nikosa Anastasiadesa oraz Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP) Mustafy Akinciego.

Węgry zlikwidują strefy tranzytowe na granicy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, a w przyszłym tygodniu rząd zwróci się do parlamentu o zniesienie stanu zagrożenia wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa - zapowiedział w czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Pierwsza z czterech faz znoszenia w Szkocji restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa zacznie się 28 maja, czyli za tydzień - poinformowała w czwartek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.

Liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 przekroczyła w czwartek w Rosji 3 tysiące i wynosi obecnie 3099; w ciągu ostatniej doby zmarło 127 pacjentów. Od środy odnotowano 8849 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i liczba infekcji wynosi teraz 317 554.

Liczba infekcji Sars-CoV-2 na Białorusi w ciągu ostatniej doby wzrosła o 945; koronawirus spowodował sześć kolejnych zgonów - wynika z czwartkowego komunikatu ministerstwa zdrowia. Według prezydenta Alaksandra Łukaszenki sytuacja na Białorusi poprawia się.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę regulującą sektor bankowy, pozwalającą na dalszą współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym - przekazało w czwartek jego biuro prasowe.

1561 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii w USA odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19. To drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - gdy w USA zarejestrowano ponad 1,5 tys. zgonów. Ostatnie trzy dobowe bilanse informowały o 1536, 759 i 820 ofiarach śmiertelnych.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała w czwartek swoich zagranicznych partnerów o zamiarze wyjścia z traktatu o otwartych przestworzach - informuje agencja AP. Strona amerykańska uzasadnia decyzję łamaniem układu przez Rosję.

Stanu Zjednoczone ostro zareagują, jeśli Chiny będą próbowały ograniczyć ruchy demokratyczne w Hongkongu w związku z planami wprowadzenia nowego ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa w tym cieszącym się autonomią regionie - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump.

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w środę o 2 248 nowych przypadkach infekcji koronawirusem i 424 ofiarach śmiertelnych. To najwyższa dzienna liczba zgonów od początku pandemii.

W ciągu ub. doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło - poinformowało w środę brazylijskie ministerstwo zdrowia. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań, za USA.

W Kanadzie w ciągu ostatniej doby pojawiły się 453 nowe przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2, a zmarły 32 osoby - poinformowały w czwartek służby zdrowia. W sumie odnotowano jak dotąd 80 555 przypadków i 6 062 zgony.

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 973 nowe infekcje koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. To największy dzienny wzrost zakażeń w tym kraju. W większości pozostałych państw Azji Południowo-Wschodniej pandemia zdaje się wygasać.

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił w czwartek zniesienie stanu wyjątkowego ze względu na pandemię koronawirusa w prefekturach Osaka, Kioto i Hyogo na zachodzie kraju. Wciąż obowiązuje on w Tokio i trzech okolicznych prefekturach oraz na wyspie Hokkaido.

Chiński parlament zajmie się przepisami o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu na rozpoczynającej się w piątek dorocznej sesji w Pekinie - potwierdziła oficjalna agencja Xinhua. Według komentatorów może to oznaczać znaczne ograniczenie autonomii Hongkongu.

Co najmniej 72 osoby zginęły w Indiach w wyniku przejścia potężnego cyklonu Amphan, który nawiedził w środę wschodnie wybrzeże kraju i sąsiedni Bangladesz, gdzie śmierć poniosło co najmniej 10 osób - poinformowały w czwartek władze obu tych państw. (PAP Biznes)

gor/ osz/