Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-05-22

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-05-22 - 2020-05-28

PIĄTEK, 22 MAJA

11:00 - PEKAO - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - KPPD - Zwyczajne walne zgromadzenie

- AWBUD - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki PartnerBud SA po cenie 1,08 PLN za akcję.

PONIEDZIAŁEK, 25 MAJA

09:00 - BEDZIN - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Poznań. W sprawie zmian w składzie RN.

11:00 - BALTONA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

11:00 - CYFRPLSAT - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmiany statu spółki.

11:00 - PULAWY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Puławy. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu aktywów trwałych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego

12:00 - FON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zmiany statutu, zamiany akcji należących do patro Invest na akcje serii B.

12:00 - SYGNITY - Zwyczajne walne zgromadzenie

- APSENERGY - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję

- ULMA - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,60 PLN na akcję.

WTOREK, 26 MAJA

11:00 - PZU - Zwyczajne walne zgromadzenie

13:00 - SELVITA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C

- CPGROUP - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,10 PLN na akcje.

ŚRODA, 27 MAJA

10:00 - ASSECOPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - ULTGAMES - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - WAWEL - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - 06MAGNA - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - CELTIC - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - IFSA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zamianay 1.892.701 akcji należących do Patro Invest O na akcje serii B spółki, zmiany statutu.

- PCCROKITA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 3,41 PLN na akcję.

CZWARTEK, 28 MAJA

12:00 - RAFAKO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Racibórz. W sprawie dalszego istnienia spółki, zmian w radzie nadzorczej.

14:00 - ORCOGROUP - Zwyczajne walne zgromadzenie

- LUBAWA - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki Lubawa SA po cenie 0,86 PLN za akcję.

- NEUCA - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 8,65 PLN na akcję.

- PCCEXOL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję.

(PAP)