Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-05-22

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-05-22 - 2020-05-28

PIĄTEK, 22 MAJA

01:30 - Japonia - CPI (4/2020)

10:00 - GUS - Polska - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (4/2020)

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (4/2020)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (5/2020)

10:00 - GETINOBLE - Konferencja wynikowa Spółki

Telekonferencja poświęconą omówieniu wyników finansowych Grupy Getin Noble Banku po pierwszym kwartale 2020 roku.

13:00 - JSW - Konferencja wynikowa Spółki

Transmisja z prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał 2020 roku.

PONIEDZIAŁEK, 25 MAJA

08:00 - Niemcy - PKB (I/2020)

09:00 - SNIEZKA - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie wynikowe online, prezentujące wyniki Śnieżki SA za 1 kwartał 2020,

10:00 - Niemcy - Wskaźnik Ifo (5/2020)

14:00 - NBP - Polska - Dane o podaży pieniądza M3 r/r (4/2020)

WTOREK, 26 MAJA

08:00 - Niemcy - Indeks zaufania Gfk (6/2020)

10:00 - GUS - Polska - Liczba bezrobotnych (4/2020)

10:00 - GUS - Polska - stopa bezrobocia (4/2020)

10:00 - WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki

Wideokonferencja poświęcona omówieniu wyników finansowych spółki Wirtualna Polska Holding S.A. wypracowanych w pierwszym kwartale 2020 roku.

11:00 - Simteract - Konferencja prasowa

Spotkanie online z prezesem spółki Simteract Marcinem Jaśkiewiczem. Tematem spotkania będzie przedstawienie spółki oraz jej planów giełdowych.

15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS r/r (3/2020)

15:00 - USA - Sprzedane nowe domy (4/2020)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board (5/2020)

ŚRODA, 27 MAJA

09:30 - APATOR - Konferencja wynikowa Spółki

Webinar poświęcony omówieniu wyników finansowych Grupy Apator za 1Q 2020.

10:00 - PEKAO - Konferencja prasowa spółki

Telekonferencję online prezentująca przełomową na polskim rynku nową ofertę Pekao, połączoną z unikalną innowacją technologiczną w bankowości detalicznej.

CZWARTEK, 28 MAJA

10:30 - ECHO - Konferencja wynikowa Spółki

Wideokonferencja poświęcona wynikom Echo Investment za I kw. 2020 r.

11:00 - DG ECFIN - UE - BCI - Wskaźnik nastrojów Biznesowych w strefie euro (5/2020)

11:00 - DG ECFIN - UE - ESI - Wskaźnik klimatu ekonomicznego (strefa EURO) (5/2020)

14:30 - USA - PKB k/k 2. szacunek (I/2020)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku (4/2020)

16:00 - USA - Nieruchomości w trakcie sprzedaży (4/2020)

- RPP - Polska - Referencyjna stopa procentowa NBP (5/2020)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)