Energa utworzy w wynikach za '19 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Energa utworzy w wynikach za 2019 rok 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która obniży o taką kwotę wynik netto grupy - podała spółka w komunikacie.

Rezerwa ta dotyczy ewentualnych przyszłych zobowiązań podatkowych Energa Finance AB, spółki zależnej utworzonej w celu przeprowadzenia emisji euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych spółce przez Energa Finance.

Szacowany wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi minus 102 mln zł. Jak podała spółka, nie będzie miał wpływu na wynik EBITDA.

Energa opublikuje raport za 2019 rok 28 maja.(PAP Biznes)

pel/ doa/ osz/