MI: Kierowcy mogą już korzystać z nowego ronda na DK94 w Modlnicy (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa - MI informuje:

22 maja 2020 r. zostało udostępnione do ruchu rondo, które powstało w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowska) w Modlnicy. Skończyła się ponadto rozbudowa odcinka DK94 o długości 715 m.

- Dzięki przebudowie skrzyżowania na dwupasowe rondo zwiększy się płynność ruchu, poprawi się także bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W ramach zadania powstały ekrany akustyczne, które zniwelują hałas generowany przez pojazdy - powiedział obecny podczas otwarcia ronda minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koszt projektu i budowy wyniósł ok. 14 mln zł, a koszt wykupu gruntów koniecznych do budowy ronda ok. 5 mln zł.

Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę fragmentu drogi krajowej DK94 i dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego oraz odcinka ul. Ojcowskiej, na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania,

- przebudowę chodników i przejść dla pieszych, powstały też obustronne zatoki autobusowe w ciągu DK94,

- budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej i zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,

- budowę ekranów akustycznych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozbudowa DK94 w kierunku Krakowa

DK94 na 1,5 km odcinku od Modlnicy do Giebułtowa zostanie rozbudowana, dzięki czemu powstanie dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Przebudowane będą trzy skrzyżowania na ronda dwupasowe: z ul. św. Wojciecha/Ulubioną, ul. Polną, ul. Jurajską/Lipową i ul. Wierzbową. Umowa na projekt i rozbudowę tego odcinka została podpisana 4 marca 2019 r. Etap projektowania już jest zakończony. W grudniu 2019 roku złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Po uzyskaniu decyzji ZRID połowa odcinka DK94 przewidzianego do rozbudowy (tj. ok. 750 m) zostanie poddana ratowniczym badaniom archeologicznym. Na pozostałym odcinku będą prowadzone roboty budowlane. Zakończenie inwestycji nastąpi jesienią 2021 r. Przebudowany odcinek rozpocznie się od nowego ronda ze zjazdem na Giebułtów i włączony będzie do węzła Modlnica na drodze ekspresowej S52, co usprawni połączenie z ta trasą, a także z S7 oraz autostradą A4.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP:serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo pokrewne. (PAP)

kom/ mom/