Fitch podtrzymuje prognozy dynamiki PKB Polski: w '20 spadek o 3,2 proc., w '21 wzrost o 4,5 proc.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

29.06. Warszawa (PAP) - Agencja Fitch podtrzymała prognozy dynamiki PKB Polski - w 2020 r. spodziewa się spadku wskaźnika o 3,2 proc. rdr, a w 2021 r. wzrostu o 4,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu agencji. W publikowanych pierwszy raz szacunkach Fitch spodziewa się w 2022 r. wzrostu polskiego PKB o 3,3 proc.

W raporcie nie podano uzasadnienia dla prognoz w odniesieniu do Polski.

W tym samym raporcie agencja podtrzymała prognozę spadku światowego PKB w 2020 r. o 4,6 proc.

Agencja uaktualniła kwartale prognozy aktywności gospodarczej w Polsce i inne wskaźniki makro.

Autorzy raportu szacują, że w II-IV kw. 2020 r. PKB Polski rdr wyniesie odpowiednio: -5,6 proc. (poprzednio -6,1 proc.), -5,0 proc. (-5,2 proc.) i -3,3 proc. (-3,5 proc.).

Fitch prognozuje, jak wynika z raportu, stopniowych podwyżek stóp procentowych w Polsce - po 50 pb. rocznie, do 1,50 proc. na koniec 2022 r.

Poniżej prognozy wybranych wskaźników makro dla Polski wg Fitch w porównaniu do poprzednich.

<TAB>

Prognozy z 29 VI | Prognozy z 26 V

2020 2021 2022 | 2020 2021

PKB -3,2 4,5 3,3 | -3,2 4,5

Konsumpcja prywatna -5,6 5,7 3,8 | -5,0 5,1

Inwestycje -0,6 5,4 3,0 | 0,1 4,6

CPI (na koniec okresu) 2,6 2,8 2,9 | 2,6 2,8

Stopa procentowa (na koniec okresu) 0,5 1,0 1,5 | 0,5 1,0

</TAB>

(PAP Biznes)

tus/ ana/