EBOR i GPW będą współpracować w zakresie wsparcia spółek w raportowaniu czynników ESG

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG - podała GPW w komunikacie prasowym.

Wspólny projekt polega na opracowaniu ujednoliconych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Europejskim Zielonym Ładem) wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe. Jego celem jest opracowanie dokumentu określającego spójne ramy raportowania, które pomogą spółkom w procesie udostępniania informacji o swoich działaniach i danych w zakresie ESG.

"Globalnie, wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy ETF ESG wyniosła na koniec maja rekordowe 82 mld dolarów, o 10 proc. więcej niż w kwietniu. Ta polityka inwestycyjna z peryferyjnej przeszła do głównego nurtu rynków kapitałowych. Wielu globalnych inwestorów już się przekonało, że zrównoważony rozwój i rosnące zyski wzajemnie nie wykluczają się. Powstają kolejne badania, które wskazują, że uwzględnienie czynników ESG zwiększa odporność portfela na zawirowania i szoki w gospodarce. Pandemia Covid-19 jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój inwestowania odpowiedzialnego społecznie - szczególnie na rozwiniętych rynkach kapitałowych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Dietl, prezes GPW.

Jak podano, w celu realizacji projektu EBOR wyłoni w przetargu publicznym konsorcjum składające się z ekspertów z doświadczeniem międzynarodowym i lokalnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, rynków finansowych oraz zagadnień ESG.

We współpracy z GPW wybrany podmiot m.in. opracuje raport, zawierający wytyczne wraz z rekomendacjami dotyczącymi raportowania czynników ESG. Oferty zainteresowanych udziałem w postępowaniu EBOR przyjmowane są do 17 lipca.

"Wspieranie zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju jest dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR-u) sprawą priorytetową. (...) Tylko w ubiegłym roku ponad 62 proc. naszego finansowania było finansowaniem projektów zielonych. Transparentność spółek oraz dostęp do regularnych raportów dot. czynników ESG są potrzebne, aby móc rozwijać nowoczesne rynki kapitałowe oraz finansować zieloną gospodarkę" - powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). (PAP Biznes)

pel/gor/