POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (40/2020) Zmiana terminu publikacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (40/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2020

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1. półrocze 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 23 lipca 2020 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 1. półrocze 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 lipca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz