EVEREST CAPITAL (15/2020) Częściowy wcześniejszy wykup Obligacji serii N

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2020 z dnia 31 marca 2020 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2020 r. Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 5.500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych). Do wykupu w ramach obligacji serii N pozostaje jeszcze 16.500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sztuk) obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i maksymalnym terminie wykupu w dniu 05 października 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz