MASTER PHARM SA (13/2020) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 24 czerwca 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., przekazuje w załączniku życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz