ML SYSTEM SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2020

Zarząd ML System S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. obecni byli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Edyta Stanek - liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 48,6%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 39,2%;

2. Dawid Cycoń - liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 48,6%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 39,2%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz