INVISTA SA (18/2020) Zmiana adresu siedziby

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd Invista S.A. [Emitent], informuje że w dniu 29 czerwca 2020 roku, podjął uchwałę o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Emitenta na adres: al. Szucha 13/15 lok 16.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz