WASKO SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

WASKO SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 14/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz