ENEA SA (26/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 26/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Szczeszka na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Z chwilą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu wygasł mandat Pana Pawła Szczeszka jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje, dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Szczeszka.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz