MOSTOSTAL ZABRZE SA (26/2020) Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2020

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta w związku z kończącą się kadencją Zarządu Emitenta, odwołała ze składu Zarządu: Dariusza Pietyszuka - Prezesa Zarządu Spółki oraz Witolda Grabysza - Wiceprezesa Zarządu Spółki, a następnie powołała wymienione osoby na te same stanowiska w Zarządzie Emitenta na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

Dariusz Pietyszuk - Prezes Zarządu

Wykształcenie i kwalifikacje:

- 2009 -2012 Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Doktoranckie z dziedziny Zarządzania Strategicznego, Warszawa - doktorat,

- 2005 - 2008 ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK,

- 2001 - 2002 Toulouse Business School, Francja (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling) (Podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową),

- 1999 - 2002 Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, Katowice, Polska (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw),

- 1996 - 2001 wykształcenie wyższe Akademia Ekonomiczna, Katowice

- Liczne szkolenia m.in. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Doświadczenie zawodowe:

- 2013 - nadal MOSTOSTAL ZABRZE S.A., aktualnie Prezes Zarządu, do 2017 Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych (wcześniej Członek Zarządu, Prokurent),

- 8/2016-12/2016 Kopex S.A. Prezes Zarządu (od 5/2016 - 8/2016 Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu),

- 2011 - 2013 Dyrektor Finansowy - Famur S.A., Prezes Georyt Sp. z o.o. oraz Prezes FHS Dams Sp. z o.o.,

- 2005 - 2011 Dyrektor Finansowy - Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.,

- 2005 - 2005 Senior Operations Manager-LU Polska (Grupa Danone),

- 2003 - 2005 Kontroler Finansowy - VALEO Engine Cooling Jamest (New York , USA),

- 2002 - 2003 Analityk Finansowy - VALEO EngineCooling-Centralny Zarząd (Paryż, Francja),

Członkostwo w Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

- Ignis Avem Capital S.A. - Prezes Zarządu,

- Hydrapres S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym przez Dariusza Pietyszuka oświadczeniem ww. działalność jest nieistotna z punktu widzenia prowadzonej działalności przez Emitenta i nie stanowi dla niej działalności konkurencyjnej.

Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie i kwalifikacje:

- Politechnika Śląska - inżynier mechanik, doktor nauk technicznych.

Doświadczenie zawodowe:

- 2018 - nadal MOSTOSTAL ZABRZE S.A., aktualnie Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych,

- 2016 - 2018 - Thoth Pro Sp. z o.o., Członek Zarządu (startup informatyczny opracowujący oryginalne oprogramowanie do analizy danych farmakometrycznych), specjalista ds. systemów informatycznych,

- 2017 - 2018 - MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Członek Rady Nadzorczej,

- 2016 - 2018 - BLR 152 Sp. z o.o., Prezes Zarządu (spółka celowa w Grupie Blirt),

- 2015 - 2018 - Blirt S.A., Wiceprezes Zarządu, (notowana na New Connect firma biotechnologiczna),

- 2014 - 2018 - własna działalność doradcza w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów oraz rozwoju nowej działalności, obecnie zawieszona,

- 2014 - 2015 - Rehatronics S.A., Prezes Zarządu,

- 2014 - 2014 - AMB Energia Centrum Usług Sp. z o.o., Doradca Zarządu,

- 2014 - 2014 - Lumen Technik Sp. z o.o., Członek Zarządu, obecnie pod firmą P.P.H.U OZE Sp. z o.o. w likwidacji od 2015,

- 2013 - 2014 - Praxea Sp. z o.o., Prezes Zarządu, obecnie pod firmą Podatkowiec Sp. z o.o.,

- 2012 - 2013 - Risk Adviser Sp. z o.o., Dyrektor ds. oceny ryzyka,

- 2004 - 2012 - Merawex Sp. z o.o., Członek Zarządu, Prezes Zarządu,

- 2000 - 2004 - McKinsey & Company, konsultant,

- 1998 - 2000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MONTOCHEM" S.A., Członek Rady Nadzorczej,

- 1993 - 2000 - Politechnika Śląska, asystent, adiunkt.

Według złożonych oświadczeń Pan Dariusz Pietyszuk oraz Pan Witold Grabysz nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz