POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (14/2020) Treść uchwał

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (14/2020) Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 14/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 30 czerwca 2020 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki. Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz