XTPL SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

XTPL SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku ("ZWZA"). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecny na ZWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZA projekt uchwał dotyczących pkt 16 i 18 porządku obrad, tj. projekty uchwał:

- nr 14/06/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

- nr 15/06/2020 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,

których treść znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez ZWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.

W związku z powyższym ZWZA nie podjęło uchwał:

nr 14/06/2020 dotyczącej pkt 16 porządku obrad oraz nr 15/06/2020 dotyczącej pkt 18 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez ZWZA;

2. Treść projektów uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz