BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2020

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku ("ZWZ") zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 r.

Akcjonariusze:

1. BNP Paribas SA - 93.501.327 głosów, co stanowi 63,43% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 65,54% liczby głosów na ZWZ;

2. BNP Paribas Fortis SA/NV - 35.490.226 głosów, co stanowi 24,07% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 24,88% liczby głosów na ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz