CLEAN&CARBON ENERGY SA (6/2020) Treści uchwał podjętych przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CLEAN&CARBON ENERGY SA (6/2020) Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerm 0000079667 na postawie par.19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członokowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. , na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz