MIRBUD SA (39/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MIRBUD SA (39/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 39/2020

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku:

1. JERZY MIRGOS

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji - 41.037.453

% udział w liczbie głosów na ZWZA - 78,52%

% udział w ogólnej liczbie głosów - 44,73%

2. NATIONALE NEDERLANDEN

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji - 10.281.000

% udział w liczbie głosów na ZWZA - 19,67%

% udział w ogólnej liczbie głosów - 11,21%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz