CLEAN&CARBON ENERGY SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CLEAN&CARBON ENERGY SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz