ELEKTROTIM SA (22/2020) Treść uchwał nie podjętych przez Zwyczajne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROTIM SA (22/2020) Treść uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 22/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz