RAFAKO SA (32/2020) Zawarcie aneksu do umowy z dnia 30 września 2016 roku oraz ugody z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30 września 2016 r. informującego o zawarciu z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ("ENEA") umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP - 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów ("Umowa"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z ENEA aneks nr 6 do Umowy oraz ugodę w zakresie wydłużenia terminu realizacji Umowy odnośnie Zadania Stacja DRIM II z datą przekazania do eksploatacji 30 marca 2021 r.

Emitent oraz ENEA zrzekli się z wzajemnych roszczeń wynikających z nieterminowej realizacji Umowy jak i zapłaty za roboty dodatkowe oraz z tytułu nadzwyczajnej zmiany okoliczności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz