CLEAN&CARBON ENERGY SA (8/2020) Odwołanie i powołanie Członków

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CLEAN&CARBON ENERGY SA (8/2020) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 8/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dalej: "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 9 oraz uchwałą nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali Pan Borys Poradzewski oraz Pan Wielkosław Staniszewski.

Jednocześnie uchwałą nr 11 oraz uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pani Wiesława Katarzyna Podolska oraz Pan Mariusz Żurawski

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani Członkowie złożyli oświadczenia, z których wynika, że:

- nie pełnią w Spółce żadnej funkcji wskazanej w art. 387 KSH;

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki;

- nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz