TORPOL SA (27/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 27/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje o otrzymaniu od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA [NN PTE] datowanego na dzień 30 czerwca 2020 roku zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy dotyczącego zmiany stanu posiadania głosów w Spółce przez fundusze zarządzane przez NN PTE, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz