TXM SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Zmiana zapisów Umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

TXM SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2020

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "TXM") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11 z dnia 30 marca 2020 roku informuje, iż otrzymał od Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING") podpisany przez Strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

Zmiany w stosunku do wprowadzonych 27 marca 2020 roku to:

poza spłatą wynikającą z Raportów Tygodniowych (28 tys. PLN) oraz harmonogramowej raty czerwcowej (210 tys. PLN) Banki zawieszają wszystkie inne spłaty regulowane umową w tym wynikające ze spadku zapasu;

Od lipca 2020 roku Spółka będzie zobowiązana do regulowania odsetek, natomiast spłata odsetek skumulowanych w okresie marzec - czerwiec zostaje zawieszona do 31 sierpnia 2020 roku;

zawieszeniu ulegają uprawnienia Banków będące wynikiem występujących Przypadków Naruszenia do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Okres obowiązywania zmian do umowy został określony do 31 sierpnia 2020 roku, a w czasie jego trwania Strony dokonają trwałych zmian Umowy Restrukturyzacyjnej w odpowiedzi na nową rzeczywistość rynkową oraz zmodyfikowane prognozy finansowe TXM.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz