SIMPLE SA (12/2020) Informacja nt. wypłaty dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2020

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) postanowiło zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 916 759,05 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- kwotę 2.646.688,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

- kwotę 2.270.071,05 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 17 lipca 2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2020 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 4.812.160 akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz