NETIA SA (20/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

NETIA SA (20/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2020

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 89,05% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. CYFROWY POLSAT S.A.

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 221.404.885

Liczba głosów: 221.404.885

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 74,09%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 65,97%

2.FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 25.248.233

Liczba głosów: 25.248.233

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 8,45%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,52%

3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 15.527.103

Liczba głosów: 15.527.103

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,20%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,63%

4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 17.650.000

Liczba głosów: 17.650.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,91%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,26%

5. SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 16.332.115

Liczba głosów: 16.332.115

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,47%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,87%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz