ALL IN! GAMES SA (29/2020) Podsumowanie emisji akcji serii G

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 29/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, będących akcjami wyemitowanymi w związku z połączeniem Spółki z ALL IN! GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Akcje te zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom ALL IN! GAMES sp. z o.o. w dniu 16 czerwca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz